เริ่มแล้ว GMAC Z-STAR E-POOMSAE CONTEST INTERNATIONAL SEASON #3


กิจกรรมสู้  COVID-19 เราเทควันโดต้องไม่ยอมแพ้ ปัญหาไม่ใช่อุปสรรค ที่จะเกินแก้ไข

กิจกกรรมดีๆ ที่ควรส่งเสริม

 

GMAC Z-STAR E-POOMSAE CONTEST INTERNATIONAL SEASON #3

ZOOM (Live Poomsae)
Meeting ID: 764 6214 3691
Passcode: 1F54Nj

นักกีฬาประเภท Poomsae "Live"
1.ให้ตั้งชื่อคุณเป็น ID นักกีฬา
2.Join Meeting ใส่ Meeting ID และ Password หรือ ใส่ QR code

 

 

 

Comments

THANNAM TAEKWONDO SPORT

เรารวบรวมข่าวสาร วงการกีฬาเทควันโด และการกีฬาต่อสู้ MArtial Art ทุกประเภท รวบรวม การแข่งขันในประเภทกีฬาต่าง ระบบการจัดการ สมัครแข่งขันออนไลน์ ในทุกกีฬา.

Photography