จำนวนชนิดกีฬาได้รับการปลดล๊อคให้จัดงาน พร้อมคู่มือลงทะเบียน


๑.ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่องคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 (ฉบับที่ ๑) 14 ชนิดกีฬา ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓https://sports.mots.go.th/sport63/download/file_v1.pdf

 

๒.ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่องคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 (ฉบับที่ 2) 46 ชนิดกีฬา ลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 https://sports.mots.go.th/sport63/download/file_v2.pdf

 

๓.เอกสารเผยแพร่และคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 (ฉบับที่ ๑) 14 ชนิดกีฬา https://sports.mots.go.th/sport63/download/document_sport.pdf

 

๔.เอกสารเผยแพร่และคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 (ฉบับที่ 2) 46 ชนิดกีฬา https://sports.mots.go.th/sport63/download/document_sport2.pdf

 

๕.แพลตฟอร์มการลงทะเบียนกิจกรรมด้านการกีฬา “สปิริต” https://sports.mots.go.th/spirit/ และคู่มือการใช้งานการลงทะเบียนกิจกรรมด้านการกีฬา https://sports.mots.go.th/sport63/download/document_system.pdf

 

๖.แพลตฟอร์มการลงทะเบียน ไทยชนะhttps://www.xn--b3czh8ayeuf.com/

Comments

THANNAM TAEKWONDO SPORT

เรารวบรวมข่าวสาร วงการกีฬาเทควันโด และการกีฬาต่อสู้ MArtial Art ทุกประเภท รวบรวม การแข่งขันในประเภทกีฬาต่าง ระบบการจัดการ สมัครแข่งขันออนไลน์ ในทุกกีฬา.

Photography