ประกาศปิดด่านผ่านแดนทางบก 4 จังหวัด ‘ไทย-มาเลเซีย’ ป้องโควิด-19


ประกาศปิดด่านผ่านแดนทางบก 4 จังหวัด ‘ไทย-มาเลเซีย’ ป้องโควิด-19


สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ออกประกาศลงวันที่ 22 มีนาคม เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019: Covid-19) ฉบับที่ 9/2563 ระบุรายละเอียดที่สำคัญว่า

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ขอเรียนเรื่องประกาศเพิ่มเติมกรณีการปิดด่านผ่านแดนทางบก ไทย-มาเลเซีย ชั่วคราวของทางฝั่งไทยในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ดังนี้
.
1. ผู้ว่าราชการทั้ง 4 จังหวัด อันได้แก่ จังหวัดสงขลา, สตูล, ยะลา และนราธิวาส ประกาศเพิ่มเติมกรณีปิดด่านผ่านแดนทางบก (รวมถึงท่าเรือ) ระหว่างไทย-มาเลเซีย โดยให้ระงับการเดินทางเข้า-ออกไทยของบุคคลทุกสัญชาติ รวมถึงคนไทยในมาเลเซียที่จะเดินทางกลับประเทศไทย (ยกเว้นรถบรรทุกขนส่งสินค้าที่เข้า-ออกได้เฉพาะบางจุด) ซึ่งจะมีผลตั้งแต่เวลา 00.00 น. ของวันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป สำหรับคนไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับไทย สามารถเดินทางกลับได้ทางอากาศเท่านั้น
.
2. สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้กำหนดให้ผู้โดยสารสัญชาติไทยที่เดินทางทางอากาศไปยังประเทศไทย ต้องแสดงเอกสารก่อนขึ้นเครื่องบิน ดังนี้
.
2.1 ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่า มีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทางทางอากาศ (Fit to Fly) ซึ่งสามารถเข้าไปติดต่อกับทางโรงพยาบาลหรือคลินิกต่างๆ ในมาเลเซีย รวมทั้งที่สนามบินกรุงกัวลาลัมเปอร์ทั้ง 2 แห่ง (KLIA1 และ KLIA2) ให้ออกใบดังกล่าวได้
.
2.2 หนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทยที่สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ หรือกระทรวงการต่างประเทศ ออกให้คนไทยในมาเลเซียที่ต้องการเดินทางกลับไทยทางอากาศ โดยสามารถขอหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทยที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ผ่านบริการออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/3b9G7zw ทั้งนี้ ท่านต้องใช้ใบรับรองแพทย์ในการกรอก เพื่อขอเอกสารรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ
.
3. สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เพิ่มช่องทางการติดต่อสำหรับกรณีฉุกเฉินในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยสามารถติดต่อได้ที่สาย Hotline ชั่วคราว โทร. 01 7700 4822, 011 1172 1963 หรือ 011 1160 8379
.
อ่านข่าวอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ https://thestandard.co/coronavirus-coverage/

Comments

THANNAM TAEKWONDO SPORT

เรารวบรวมข่าวสาร วงการกีฬาเทควันโด และการกีฬาต่อสู้ MArtial Art ทุกประเภท รวบรวม การแข่งขันในประเภทกีฬาต่าง ระบบการจัดการ สมัครแข่งขันออนไลน์ ในทุกกีฬา.

NEWS UPDATE

Photography