ต่อสู้ (Kyorugi)

CLASS C

ประเภท พิเศษ ชาย | 3-4
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 15 กก.
รุ่น B | น้ำหนัก 15-16 กก.
รุ่น C | น้ำหนัก 16-18 กก.
รุ่น D | น้ำหัก 18 กก. ขึ้นไป
ประเภท พิเศษ หญิง | 3-4
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 15 กก.
รุ่น B | น้ำหนัก 15-16 กก.
รุ่น C | น้ำหนัก 16-18 กก.
รุ่น D | น้ำหัก 18 กก. ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย | 6
รุ่น A | ไม่เกิน 16 กก.
รุ่น B | 16-18 กก.
SPECIAL TKD.      ด.ช. ศุภณัฐ วงษ์สุข
SPECIAL TKD.      ด.ช. จักรพงศ์ ใจกล้า
K-MASTER TKD UNITED      ด.ช. ฆีตภัทร อาษาศรี
สำนักลูกห้วยขวางเทควันโด      ด.ช. ศุภวัฒน์ อินทรสุวรรณ์
สำนักลูกห้วยขวางเทควันโด      ด.ช. พชรดนัย พุฒิพงศ์เลิศ
 
 
 
 
   
รุ่น C | 18-21 กก.
สำนักลูกห้วยขวางเทควันโด      ด.ช. ณัชพล ทองสงคราม
D.T.C.      ด.ช. เอกวัส อ่อนสังข์
 
 
รุ่น D | 21-24 กก.
สำนักลูกห้วยขวางเทควันโด      ด.ช. รณกร ไชยขาว
D.T.C.      ด.ช. ณัฎชนนท์ มีสมศักดิ์
 
 
รุ่น E | 24-27 กก.
รุ่น F | 27 กก.ขึ้นไป
สำนักลูกห้วยขวางเทควันโด      ด.ช. จิรภัทร ยาวิละชัย
ประเภท ยุวชน หญิง | 6
รุ่น A | ไม่เกิน 16 กก.
รุ่น B | 16-18 กก.
รุ่น C | 18-21 กก.
รุ่น D | 21-24 กก.
Danchang Fighting      ด.ญ. อินท์ธีรา ลลิตกวินศิลป์
สำนักลูกห้วยขวางเทควันโด      ด.ญ. บุญญาภา ปฏิสัมภิทากุล
Danchang Fighting      ด.ญ. อิสสริยา พงษ์พัชรินทร์
 
 
   
รุ่น E | 24-27 กก.
รุ่น F | 27 กก.ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย | 7-8
รุ่น A | ไม่เกิน 18 กก.
รุ่น B | 18-21 กก.
MNP.taekwondo      ด.ช. ธัญญบูรณ์ พัวไพบูลย์วงศ์
รุ่น C | 21-24 กก.
กรุงเก่า      ด.ช. ศุภณัฐ แจ้งศรี
ชมรมเทควันโด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร      ด.ช. วัชรพงษ์ กัลปนายุทธ
สำนักลูกห้วยขวางเทควันโด      ด.ช. รชต​ กุลสุทธิชัย
SATOเทควันโด      ด.ช. ปริญญา สระสมศรี
   
 
 
   
รุ่น D | 24-27 กก.
สำนักลูกห้วยขวางเทควันโด      ด.ช. นที นิโคลัส สมูเรนเบิร์ก
D.T.C.      ด.ช. สิงหา พันธมนต์
SATOเทควันโด      ด.ช. ธนัตถ์ศิษฐ์ โนรินทร์
 
 
   
รุ่น E | 27-30 กก.
รุ่น F | 30-34 กก.
รุ่น G | 34 กก. ขึ้นไป
RSR Taekwondo Nongchok      ด.ช. ยศกร จันทร์วงษ์
K-MASTER TKD UNITED      ด.ช. ธเนศวร สีสว่าง
 
 
ประเภท ยุวชน หญิง | 7-8
รุ่น A | ไม่เกิน 18 กก.
รุ่น B | 18-21 กก.
D.T.C.      ด.ญ. ณิชาภา นาคปานเสือ
RSR Taekwondo Nongchok      ด.ญ. ฟ้าลัดฎา มาซา
 
 
รุ่น C | 21-24 กก.
รุ่น D | 24-27 กก.
HYPERMAX MALAYSIA      ด.ญ. DENYSHA SIVA CHANDRAN
Martial Arts Taekwondo      ด.ญ. จิรัชญา แสงสวย
SPECIAL TKD.      ด.ญ. ชนิตา ไทยอยู่
 
 
   
รุ่น E | 27-30 กก.
รุ่น F | 30-34 กก.
รุ่น G | 34 กก. ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย | 9-10
รุ่น A | ไม่เกิน 23 กก.
รุ่น B | 23-25 กก.
Martial Arts Taekwondo      ด.ช. ยศสพล อมรศรีสุข
RSR Taekwondo Nongchok      ด.ช. นครินทร์ มะณีโชติ
RSR Taekwondo Nongchok      ด.ช. มหัศจรรย์ มันเดวอ
 
 
   
รุ่น C | 25-28 กก.
singhasiam      ด.ช. เตชิต ขันธรรม
MNP.taekwondo      ด.ช. ปรินวิช เถาแตง
D.T.C.      ด.ช. ณัฐชนน แสนหาญ
SPECIAL TKD.      ด.ช. ฤกษ์ดี สุขเม่า
MNP.taekwondo      ด.ช. นวรัตน์ นาคประเสริฐ
singhasiam      ด.ช. ณัฐวัฒน์ มิ่งสอน
SPECIAL TKD.      ด.ช. เขมภัคค์ จีนาวุฒิ
SPECIAL TKD.      ด.ช. นำทาง เรืองเขตต์
   
 
 
   
   
 
 
   
รุ่น D | 28- 31 กก.
รุ่น E | 31- 34 กก.
Martial Arts Taekwondo      ด.ช. ธีรพล ฝอยฝน
Martial Arts Taekwondo      ด.ช. ธรภณ น้ำจันทร์
singhasiam      ด.ช. ปภาวินท์ ภาคนาคา
สำนักลูกห้วยขวางเทควันโด      ด.ช. กิตติคุณ ปฏิสัมภิทากุล
   
 
 
   
รุ่น F | 34 -37 กก.
รุ่น G | 37- 41 กก.
สำนักลูกห้วยขวางเทควันโด      ด.ช. ภูชิต สุทโลพันธุ์
SPECIAL TKD.      ด.ช. รชต สีหงษ์
 
 
รุ่น H | 41 กก. ขึ้นไป
D.T.C.      ด.ช. ฐิติพล ทองแจ่ม
singhasiam      ด.ช. ภูวิศ พลดงนอก
สำนักลูกห้วยขวางเทควันโด      ด.ช. วุฒิศักดิ์ กันนุฬา
 
 
   
ประเภท ยุวชน หญิง | 9-10
รุ่น A | ไม่เกิน 23 กก.
รุ่น B | 23-25 กก.
รุ่น C | 25-28 กก.
singhasiam      ด.ญ. สิตาพร ฤทธิเดช
SPECIAL TKD.      ด.ญ. ณิชานันท์ สันดร
 
 
รุ่น D | 28- 31 กก.
RSR Taekwondo Nongchok      ด.ญ. อชิรญา นาคบรรณ์
TAEKWONDO S.ONE จันทบุรี      ด.ญ. กัญชลิกา เอกขระ
 
 
รุ่น E | 31- 34 กก.
รุ่น F | 34 -37 กก.
MNP.taekwondo      ด.ญ. พิชชากร กาบทอง
รุ่น G | 37- 41 กก.
รุ่น H | 41 กก. ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย | 11-12
รุ่น A | ไม่เกิน 30 กก
SPECIAL TKD.      ด.ช. ธาวิน ไทยอยู่
SATOเทควันโด      ด.ช. สุรศักดิ์ เหล็กทอง
 
 
รุ่น B | 30- 33 กก.
D.T.C.      ด.ช. วิศรุต เจริญชัยพิริยกุล
RSR Taekwondo Nongchok      ด.ช. ปัณณ์ เรืองเดช
TAEKWONDO S.ONE จันทบุรี      ด.ช. รังสิมันต์ เทพรัตน์
singhasiam      ด.ช. เตชพัฒน์ ขันธรรม
   
 
 
   
รุ่น C | 33-36 กก.
รุ่น D | 36- 39 กก.
รุ่น E | 39- 42 กก.
MNP.taekwondo      ด.ช. ภูมินทร์ ตรีเทพนพรัตน์
สำนักลูกห้วยขวางเทควันโด      ด.ช. วีรภัทร มาลีหอม
RSR Taekwondo Nongchok      ด.ช. พอเพียง สุวรรณเพชร
 
 
   
รุ่น F | 42- 46 กก.
MNP.taekwondo      ด.ช. ญาณพล กล้าหาญ
MNP.taekwondo      ด.ช. ภูริภาค ไชยวังราช
 
 
รุ่น G | 46- 50 กก.
Danchang Fighting      ด.ช. ขัตติย​ ขาวแก้ว​
singhasiam      ด.ช. ตรัยคุณ ฤทธิเดช
 
 
รุ่น H | 50 กก. ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน หญิง | 11-12
รุ่น A | ไม่เกิน 30 กก
รุ่น B | 30- 33 กก.
รุ่น C | 33-36 กก.
รุ่น D | 36- 39 กก.
รุ่น E | 39- 42 กก.
รุ่น F | 42- 46 กก.
รุ่น G | 46- 50 กก.
Martial Arts Taekwondo      ด.ญ. กรชนก อมรศรีสุข
รุ่น H | 50 กก. ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย | 13-14
รุ่น A | ไม่เกิน 33 กก.
รุ่น B | 33-35 กก.
รุ่น C | 35- 39 กก.
รุ่น D | 39- 43 กก.
SPECIAL TKD.      ด.ช. ธรณินทร์ คำทวี
RSR Taekwondo Nongchok      ด.ช. อิสริยวัฒน์ มีมูซอ
 
 
รุ่น E | 43-47 กก.
รุ่น F | 47- 51 กก.
MNP.taekwondo      ด.ช. ภูริภัทร ตาเหยบ
รุ่น G | 51- 55 กก.
รุ่น H | 55- 59 กก.
รุ่น I | 59- 63 กก.
รุ่น J | 63 กก.ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน หญิง | 13-14
รุ่น A | ไม่เกิน 33 กก.
รุ่น B | 33-35 กก.
รุ่น C | 35- 39 กก.
รุ่น D | 39- 43 กก.
รุ่น E | 43-47 กก.
รุ่น F | 47- 51 กก.
รุ่น G | 51- 55 กก.
รุ่น H | 55- 59 กก.
รุ่น I | 59- 63 กก.
รุ่น J | 63 กก.ขึ้นไป
ประเภท เยาวชน ชาย | 15-17
รุ่น A | ฟินเวท ไม่เกิน 45 กก.
สำนักลูกห้วยขวางเทควันโด      นาย พาคินนัย ไพรวรรณ์
รุ่น B | ฟลายเวท 45-48 กก.
รุ่น C | แบนตั้มเวท 48-51 กก.
รุ่น D | เฟเธอร์เวท 51-55 กก.
รุ่น E | ไลท์เวท 55-59 กก.
HYPERMAX MALAYSIA      นาย VASAANNTH SAI VIRASAMY
รุ่น F | เวลเธอร์เวท 59-63 กก.
รุ่น G | ไลท์มิดเดิลเวท 63-68 กก.
รุ่น H | มิดเดิลเวท 68-73 กก.
รุ่น I | ไลท์เฮฟวี่เวท 73-78 กก.
รุ่น J | เฮฟวี่เวท 78 กก. ขึ้นไป
ประเภท เยาวชน หญิง | 15-17
รุ่น A | ฟินเวท ไม่เกิน 42 กก.
รุ่น B | ฟลายเวท 42-44 กก.
รุ่น C | แบนตั้มเวท 44-46 กก.
รุ่น D | เฟเธอร์เวท 46-49 กก.
รุ่น E | ไลท์เวท 49-52 กก.
รุ่น F | เวลเธอร์เวท 52-55 กก.
รุ่น G | ไลท์มิดเดิลเวท 55-59 กก.
รุ่น H | มิดเดิลเวท 59-63 กก.
ชินเอม่อน      นางสาว ลลิตา ขอรสกลาง
รุ่น I | ไลท์เฮฟวี่เวท 63-68 กก.
รุ่น J | เฮฟวี่เวท 68 กก. ขึ้นไป
ประเภท ประชาชน ชาย | 18 UP
รุ่น A | ฟินเวท น้ำหนักไม่เกิน 54 กก.
รุ่น B | ฟลายเวท น้ำหนักเกิน 54-58 กก
รุ่น C | แบนตั้มเวท น้ำหนักเกิน 58-63 กก.
รุ่น D | เฟเธอร์เวท น้ำหนักเกิน 63-68 กก.
รุ่น E | ไลท์เวท น้ำหนักเกิน 68-74 กก.
รุ่น F | เวลเธอร์เวท น้ำหนักเกิน 74-80 กก.
รุ่น G | มิดเดิลเวท น้ำหนักเกิน 80-87 กก.
รุ่น H | เฮฟวี่เวท น้ำหนักเกิน 87 ขึ้นไป
ประเภท ประชาชน หญฺิง | 18 UP
รุ่น A | ฟินเวท น้ำหนักไม่เกิน 46 กก.
รุ่น B | ฟลายเวท น้ำหนักเกิน 46-49 กก.
รุ่น C | แบนตั้มเวท น้ำหนักเกิน 49-53 กก.
รุ่น D | เฟเธอร์เวท น้ำหนักเกิน 53-57 กก.
รุ่น E | ไลท์เวท น้ำหนักเกิน 57-62 กก.
รุ่น F | เวลเธอร์เวท น้ำหนักเกิน 62-67 กก.
รุ่น G | มิดเดิลเวท น้ำหนักเกิน 67-73 กก.
รุ่น H | เฮฟวี่เวท น้ำหนักเกิน 73 ขึ้นไป