ชมรมกีฬาเทควันโดคนหูหนวก​จังหวัดสมุทรปราการ

Name Category Clip Medal
Boonlert Khanapornworakarn​ MALE Over 50 year - Yellow Belt