กรุงเก่า

Name Category Clip Medal
ภรัณยู ธรรมรักษา MALE 7-8 year - Green Belt
ธรรมนัส ธรรมรักษา MALE Mini peewee/ 9-10 year - Green Belt
สุวัฒน์ ร่มสนธิ์ MALE 18-30 Year year - Black Belt
ปิติภัทร สินสืบผล MALE Junior / 15-17 year - Black Belt
สิรินธรารักษ์ สุประดิษฐ์ FEMALE 18-30 Year year - Black Belt
จิรวัฒน์ นิลพฤกษ์ MALE 18-30 Year year - Red Belt
Natthida Chanlamun FEMALE 7-8 year - Yellow Belt