ปุญวิชย์ สมวิทูร

KANAWAT TAEWONDO POOMSAE


MALE 11-12 year | Black Belt