นวินญา คมขำ

KANAWAT TAEWONDO POOMSAE


FEMALE 9-10 year | Blue Belt 1