ชมพูนุท ​สี​ห​เดช​วี​ระ​

KANAWAT TAEWONDO POOMSAE


FEMALE 11-12 year | Yellow Belt 1