ธีรศาสนติ์ ศรีพสุธา

KANAWAT TAEWONDO POOMSAE


MALE 9-10 year | Yellow Belt 2