พิศิษฐ์ นิ่มอนุสรณ์กุล

KANAWAT TAEWONDO POOMSAE


MALE 11-12 year | Yellow Belt 1