พิสิษฐ์ นิ่มอนุสรณ์กุล

KANAWAT TAEWONDO POOMSAE


MALE 9-10 year | Green Belt 1