รมย์รวินท์ บุญประเสริฐ

SKG Seekasem Gym


FEMALE 11-12 year | Blue Belt 1

Judges ACC PRE TOTAL
2.80 3.90 6.70
3.00 4.00 7.00
2.80 3.70 6.50
TOTAL 2.87 3.87 6.74