วรรณวนัช ปลอดโปร่ง ( โรงเรียนป้วยฮั้ว )

Premier taekwondo


FEMALE Pewee / Under 12 year | Blue Belt

Judges ACC PRE TOTAL
1.90 3.50 5.40
2.20 3.40 5.60
2.20 3.40 5.60
1.80 3.40 5.20
2.20 3.40 5.60
TOTAL 2.10 3.40 5.50