พัณณิตา สว่างแจ้ง ( โรงเรียนป้วยฮั้ว )

Premier taekwondo


FEMALE Mini peewee/ 9-10 year | Green Belt

Judges ACC PRE TOTAL
2.50 3.50 6.00
2.50 3.70 6.20
2.60 3.50 6.10
2.70 3.60 6.30
2.50 3.60 6.10
TOTAL 2.53 3.57 6.10