อติวัณณ์ อุดมธาดา ( โรงเรียนสมุทรปราการ )

Premier taekwondo


MALE Junior / 15-17 year | Black Belt

Judges ACC PRE TOTAL
2.60 3.70 6.30
2.10 3.70 5.80
4.00 6.00 10.00
2.60 3.70 6.30
2.60 3.70 6.30
TOTAL 2.60 3.70 6.30