ธัชชัย ทิมสา ( โรงเรียนป้วยฮั้ว )

Premier taekwondo


MALE Mini peewee/ 9-10 year | Blue Belt

Judges ACC PRE TOTAL
1.90 3.30 5.20
2.00 3.50 5.50
2.30 3.40 5.70
2.30 3.50 5.80
2.00 3.50 5.50
TOTAL 2.10 3.47 5.57