ภัทรธิดา โกสุม ( โรงเรียนป้วยฮั้ว )

Premier taekwondo


FEMALE Mini peewee/ 9-10 year | Green Belt

Judges ACC PRE TOTAL
2.60 3.40 6.00
2.60 3.50 6.10
2.70 3.50 6.20
2.50 3.60 6.10
2.60 3.60 6.20
TOTAL 2.60 3.53 6.13