กานต์รวี เส็งทอง

DMG TAEKWONDO PHANAT NIKHOM


FEMALE Under 6 year | White Belt

Judges ACC PRE TOTAL
2.80 3.40 6.20
2.50 3.30 5.80
2.90 3.30 6.20
2.50 3.40 5.90
2.80 3.40 6.20
TOTAL 2.70 3.37 6.07