กัญยณัฐ สืบชาติ
ณัฏฐณิชา ชลูด

DMG TAEKWONDO PHANAT NIKHOM


FEMALE Mini peewee/ 9-10 year | White Belt

Judges ACC PRE TOTAL
2.60 3.80 6.40
3.30 3.60 6.90
3.00 3.50 6.50
2.80 3.60 6.40
3.30 3.80 7.10
TOTAL 3.03 3.67 6.70