ธนัช อารีสิริมงคล

DMG TAEKWONDO PHANAT NIKHOM


MALE Under 6 year | White Belt

Judges ACC PRE TOTAL
2.70 3.30 6.00
2.50 3.30 5.80
2.60 3.30 5.90
2.50 3.20 5.70
2.70 3.30 6.00
TOTAL 2.60 3.30 5.90