กัญยณัฐ สืบชาติ

DMG TAEKWONDO PHANAT NIKHOM


FEMALE Mini peewee/ 9-10 year | White Belt

Judges ACC PRE TOTAL
2.80 3.30 6.10
2.70 3.50 6.20
2.60 3.40 6.00
2.60 3.30 5.90
2.90 3.50 6.40
TOTAL 2.70 3.40 6.10