คุณานนท์ ยอดสง่า

DMG TAEKWONDO


MALE Cadet / 12-14 year | Blue Belt

Judges ACC PRE TOTAL
2.00 3.40 5.40
2.00 3.30 5.30
2.20 3.20 5.40
1.20 3.40 4.60
2.20 3.50 5.70
TOTAL 2.07 3.37 5.44