พศวัต ไทยอุดม
กาญจน์ณัฏฐา ธนฤกษ์ชัย

TAECHEW TKD


MALE Mini peewee/ 9-10 year | Green Belt

Judges ACC PRE TOTAL
2.80 3.80 6.60
2.80 3.80 6.60
2.90 3.70 6.60
2.70 3.80 6.50
2.80 3.80 6.60
TOTAL 2.80 3.80 6.60