สิรินธรารักษ์ สุประดิษฐ์

กรุงเก่า


FEMALE 18-30 Year year | Black Belt

Judges ACC PRE TOTAL
2.30 3.60 5.90
2.30 3.80 6.10
2.30 3.60 5.90
2.10 3.60 5.70
2.40 3.60 6.00
TOTAL 2.30 3.60 5.90