ปิติภัทร สินสืบผล

กรุงเก่า


MALE Junior / 15-17 year | Black Belt

Judges ACC PRE TOTAL
0.10 3.60 3.70
0.10 3.50 3.60
2.40 3.60 6.00
0.10 3.60 3.70
0.10 3.60 3.70
TOTAL 0.10 3.60 3.70