ธรรมนัส ธรรมรักษา

กรุงเก่า


MALE Mini peewee/ 9-10 year | Green Belt

Judges ACC PRE TOTAL
1.60 3.00 4.60
1.80 3.00 4.80
1.80 3.20 5.00
2.00 3.00 5.00
1.80 3.00 4.80
TOTAL 1.80 3.00 4.80