ภรัณยู ธรรมรักษา

กรุงเก่า


MALE 7-8 year | Green Belt

Judges ACC PRE TOTAL
2.20 3.30 5.50
2.40 3.30 5.70
1.80 3.20 5.00
2.20 3.20 5.40
2.20 3.30 5.50
TOTAL 2.20 3.27 5.47