อุษา กรีรัมย์

Boom Taekwondo Academy


FEMALE Cadet / 12-14 year | Blue Belt

Judges ACC PRE TOTAL
2.80 3.70 6.50
2.80 3.70 6.50
2.70 3.70 6.40
2.70 3.60 6.30
2.70 3.70 6.40
TOTAL 2.73 3.70 6.43