ด.ช. ธีรเดช ประเสริฐ

Team Nakarin


MALE Mini peewee/ 9-10 year | Yellow Belt

Judges ACC PRE TOTAL
2.60 3.50 6.10
2.70 3.50 6.20
2.30 3.40 5.70
2.50 3.30 5.80
2.50 3.50 6.00
TOTAL 2.53 3.47 6.00