ด.ช. เตชินท์ อ้อสถิตย์

Team Nakarin


MALE 7-8 year | Yellow Belt

Judges ACC PRE TOTAL
2.50 3.40 5.90
2.70 3.40 6.10
2.10 3.60 5.70
2.40 3.30 5.70
2.50 3.40 5.90
TOTAL 2.47 3.40 5.87