ด.ญ. บาวอัน ศรีจันทร์

Team Nakarin


FEMALE Mini peewee/ 9-10 year | White Belt

Judges ACC PRE TOTAL
3.20 3.50 6.70
3.30 3.80 7.10
3.20 3.50 6.70
3.30 3.50 6.80
3.30 3.50 6.80
TOTAL 3.27 3.50 6.77