นาย ธงธรรม นิชรัตน์

Team Nakarin


MALE 18-30 Year year | White Belt

Judges ACC PRE TOTAL
3.40 3.90 7.30
3.30 3.80 7.10
3.30 3.60 6.90
3.30 3.60 6.90
3.30 3.80 7.10
TOTAL 3.30 3.73 7.03