ด.ช บวรนันท์ ลีสิริกุล

Team Nakarin


MALE Under 6 year | White Belt

Judges ACC PRE TOTAL
3.20 3.50 6.70
3.10 3.60 6.70
3.40 3.60 7.00
2.70 3.80 6.50
3.10 3.60 6.70
TOTAL 3.13 3.60 6.73