ชยกร ตันติชุติมา

KANAWAT TAEWONDO POOMSAE


MALE 15-17 year | Black Belt