ชยกร ตันติชุติมา

KANAWAT TAEWONDO POOMSAE


MALE 13-14 year | Black Belt