THE 2nd T-VARA TAEKWONDO- MMA CHAMPIONSHIP 2019

แก้ไขแมทการแข่งขันที่นี่ครับ
   

Competition venue THE PALLADIUM WORLD SHOPPING (Pratunam) | กรุงเทพมหานคร
DATE 9 / 11 / 2562
Application deadline 11/7/2562
Contact Address
Contact 091-4652249
Open 4117
ระเบียบการแข่งขัน MMA  (ENGLISH VERSION BELOW)
THE 2nd T-VARA TAEKWONDO- MMA CHAMPIONSHIP 2019
วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562
ณ ศูนย์การค้าเดอะพาลาเดียม เวิลด์ ช้อปปิ้ง
ชั้น 5 โซน A
 
ประเภทการแข่งขัน
- ประเภทต่อสู้ ยุวชนชนชาย อายุไม่เกิน 9 ปี Class A, B, C
- ประเภทต่อสู้ ยุวชนชนชาย อายุไม่เกิน 12 ปี Classส A, B, C
- ประเภทต่อสู้ เยาวชนชนชาย อายุไม่เกิน 15 ปี Class A, B, C
- ประเภทต่อสู้ เยาวชนชนชาย อายุไม่เกิน 18 ปี Class A, B, C
- ประเภทต่อสู้ ประชาชนชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป Class A, B, C
 
- ประเภทต่อสู้ ยุวชนชนหญิง อายุไม่เกิน 9 ปี Class A, B, C
- ประเภทต่อสู้ ยุวชนชนหญิง อายุไม่เกิน 12 ปี Class A, B, C
- ประเภทต่อสู้ เยาวชนชนหญิง อายุไม่เกิน 15 ปี Class A, B, C
- ประเภทต่อสู้ เยาวชนชนหญิง อายุไม่เกิน 18 ปี Class A, B, C
- ประเภทต่อสู้ ประชาชนหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป Class A, B, C
 
วิธีการจัดการแข่งขัน
- ใช้วิธีแข่งขันแบบแพ้คัดออก
- ไม่มีการแข่งขันชิงตำแหน่งที่ 3
- หากมีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาและกติกาในการแข่งขันเพื่อความสอดคล้องกันระหว่างจำนวนผู้เข้าแข่งขันกับระยะเวลาดำเนินการแข่งขัน
- หากมีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันน้อย คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการรวมประเภทในแต่ละรุ่นน้ำหนัก
 
นักกีฬาและทีม
- นักกีฬา 1 คนสามารถเลือกลงแข่งขันได้ 1 ประเภท 1 Class และ 1 รุ่นน้ำหนักเท่านั้น
- ทีมที่สมัครเข้าแข่งขัน 1 ทีม มีสิทธิ์ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันใน 1 รุ่นน้ำหนักได้หลายคน โดยจะแยกสายการแข่งขันให้
- คณะนักกีฬา 1 ทีม กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำทีมเข้าดูแลนักกีฬาขณะพักยก ได้ไม่เกิน 2 คน
 
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
- นักกีฬาต้องมีสังกัดทีมและได้รับอนุญาตจากครู/โค้ช/ผู้จัดการทีม
- มีสุขภาพร่างกายสภาพวะจิตใจปกติ ไม่เป็นโรคติดต่อ
- เป็นผู้ยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของการแข่งขัน ด้วยความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา
- มีฝีมือในการต่อสู้ และมีประสบการณ์ดังนี้
 Class A: นักกีฬาเคยฝึกกีฬาต่อสู้ มีประสบการณ์ มากกว่า 2 ปี และ มีประสบการณ์แข่ง MMA เกิน 2 ครั้ง
 Class B: นักกีฬาเคยฝึกกีฬาต่อสู้อื่นๆ, ประสบการณ์ MMA ไม่เกิน 2 ปี หรือเคยแข่งไม่เกิน 2 ครั้ง
 Class C: นักกีฬาไม่เคยแข่งกีฬาต่อสู้ใดๆมาก่อนและ ฝึกน้อยกว่า 1 ปี
 
- คณะกรรมการจัดการแข่งขันมีสิทธิปฏิเสธใบสมัครได้ ในกรณีส่งหลักฐานการสมัครอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ครบหรือพบความไม่ถูกต้อง
 
กติกาการแข่งขัน 
การแบ่งรุ่นน้ำหนักชาย
ประเภทต่อสู้ ยุวชนชนชาย อายุไม่เกิน 9 ปี
- รุ่น Flyweight  ไม่เกิน 19 กิโลกรัม
- รุ่น Bantamweight  ไม่เกิน 22 กิโลกรัม
- รุ่น Featherweight  ไม่เกิน 25 กิโลกรัม
- รุ่น Lightweight  ไม่เกิน 28 กิโลกรัม
- รุ่น Welterweight ไม่เกิน 32 กิโลกรัม
- รุ่น Middleweight ไม่เกิน 37 กิโลกรัม
- รุ่น Light Heavyweight ไม่เกิน 42 กิโลกรัม
- รุ่น Heavyweight เกิน 42 กิโลกรัมขึ้นไป
 
ประเภทต่อสู้ ยุวชนชนชาย อายุไม่เกิน 12 ปี
- รุ่น Flyweight  ไม่เกิน 28 กิโลกรัม
- รุ่น Bantamweight  ไม่เกิน 32 กิโลกรัม
- รุ่น Featherweight  ไม่เกิน 36 กิโลกรัม
- รุ่น Lightweight  ไม่เกิน 40 กิโลกรัม
- รุ่น Welterweight ไม่เกิน 45 กิโลกรัม
- รุ่น Middleweight ไม่เกิน 50 กิโลกรัม
- รุ่น Light Heavyweight ไม่เกิน 55 กิโลกรัม
- รุ่น Heavyweight เกิน 55 กิโลกรัมขึ้นไป
 
ประเภทต่อสู้ เยาวชนชนชาย อายุไม่เกิน 15 ปี
- รุ่น Flyweight  ไม่เกิน 40 กิโลกรัม
- รุ่น Bantamweight  ไม่เกิน 45 กิโลกรัม
- รุ่น Featherweight  ไม่เกิน 50 กิโลกรัม
- รุ่น Lightweight  ไม่เกิน 55 กิโลกรัม
- รุ่น Welterweight ไม่เกิน 60 กิโลกรัม
- รุ่น Middleweight ไม่เกิน 66 กิโลกรัม
- รุ่น Light Heavyweight ไม่เกิน 73 กิโลกรัม
- รุ่น Heavyweight เกิน 73 กิโลกรัมขึ้นไป
 
ประเภทต่อสู้ เยาวชนชนชาย อายุไม่เกิน 18 ปี
- รุ่น Flyweight  ไม่เกิน 45 กิโลกรัม
- รุ่น Bantamweight  ไม่เกิน 50 กิโลกรัม
- รุ่น Featherweight  ไม่เกิน 55 กิโลกรัม
- รุ่น Lightweight  ไม่เกิน 60 กิโลกรัม
- รุ่น Welterweight ไม่เกิน 66 กิโลกรัม
- รุ่น Middleweight ไม่เกิน 73 กิโลกรัม
- รุ่น Light Heavyweight ไม่เกิน 81 กิโลกรัม
- รุ่น Heavyweight เกิน 81 กิโลกรัมขึ้นไป
 
ประเภทต่อสู้ ประชาชนชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
- รุ่น Strawweight ไม่เกิน 52 กิโลกรัม
- รุ่น Flyweight  ไม่เกิน 56 กิโลกรัม
- รุ่น Bantamweight  ไม่เกิน 60 กิโลกรัม
- รุ่น Featherweight  ไม่เกิน 65 กิโลกรัม
- รุ่น Lightweight  ไม่เกิน 70 กิโลกรัม
- รุ่น Welterweight ไม่เกิน 77 กิโลกรัม
- รุ่น Middleweight ไม่เกิน 84 กิโลกรัม
- รุ่น Light Heavyweight ไม่เกิน 93 กิโลกรัม
- รุ่น Heavyweight เกิน 93 กิโลกรัมขึ้นไป
 
การแบ่งรุ่นน้ำหนักหญิง
ประเภทต่อสู้ ยุวชนชนหญิง อายุไม่เกิน 9 ปี
- รุ่น Flyweight  ไม่เกิน 19 กิโลกรัม
- รุ่น Bantamweight  ไม่เกิน 22 กิโลกรัม
- รุ่น Featherweight  ไม่เกิน 25 กิโลกรัม
- รุ่น Lightweight  ไม่เกิน 28 กิโลกรัม
- รุ่น Welterweight ไม่เกิน 32 กิโลกรัม
- รุ่น Middleweight ไม่เกิน 37 กิโลกรัม
- รุ่น Light Heavyweight ไม่เกิน 42 กิโลกรัม
- รุ่น Heavyweight เกิน 42 กิโลกรัมขึ้นไป
 
 
ประเภทต่อสู้ ยุวชนชนหญิง อายุไม่เกิน 12 ปี
- รุ่น Flyweight  ไม่เกิน 28 กิโลกรัม
- รุ่น Bantamweight  ไม่เกิน 32 กิโลกรัม
- รุ่น Featherweight  ไม่เกิน 36 กิโลกรัม
- รุ่น Lightweight  ไม่เกิน 40 กิโลกรัม
- รุ่น Welterweight ไม่เกิน 45 กิโลกรัม
- รุ่น Middleweight ไม่เกิน 50 กิโลกรัม
- รุ่น Light Heavyweight ไม่เกิน 55 กิโลกรัม
- รุ่น Heavyweight เกิน 55 กิโลกรัมขึ้นไป
 
ประเภทต่อสู้ เยาวชนชนหญิง อายุไม่เกิน 15 ปี
- รุ่น Atomweight ไม่เกิน 36 กิโลกรัม
- รุ่น Strawweight ไม่เกิน 40 กิโลกรัม
- รุ่น Flyweight ไม่เกิน 48 กิโลกรัม
- รุ่น Bantamweight ไม่เกิน 52 กิโลกรัม
- รุ่น Featherweight ไม่เกิน 57 กิโลกรัม
- รุ่น Lightweight เกิน 57 กิโลกรัมขึ้นไป
 
ประเภทต่อสู้ เยาวชนชนหญิง อายุไม่เกิน 18 ปี
- รุ่น Atomweight ไม่เกิน 44 กิโลกรัม
- รุ่น Strawweight ไม่เกิน 48 กิโลกรัม
- รุ่น Flyweight ไม่เกิน 52 กิโลกรัม
- รุ่น Bantamweight ไม่เกิน 57 กิโลกรัม
- รุ่น Featherweight ไม่เกิน 63กิโลกรัม
- รุ่น Lightweight เกิน 63 กิโลกรัมขึ้นไป
 
ประเภทต่อสู้ ประชาชนหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
- รุ่น Atomweight ไม่เกิน 45 กิโลกรัม
- รุ่น Strawweight ไม่เกิน 48 กิโลกรัม
- รุ่น Flyweight ไม่เกิน 52 กิโลกรัม
- รุ่น Bantamweight ไม่เกิน 56 กิโลกรัม
- รุ่น Featherweight ไม่เกิน 60 กิโลกรัม
- รุ่น Lightweight ไม่เกิน 65 กิโลกรัม
- รุ่น Welterweight ไม่เกิน 70 กิโลกรัม
- รุ่น Middleweight เกิน 70 กิโลกรัมขึ้นไป
 
ช่วงเวลา
- สู้ทั้งหมด 3 ยก  
- ช่วงเวลายกละ 2 นาที
- พักระหว่างยก 1 นาที
 
สนามแข่งขัน
- พื้นที่แข่งขัน 8x8 ตารางเมตร
- ใช้พื้นจิ๊กซอว์ ไม่มีกรงกั้น
- พื้นที่เซฟโซน 2 เมตร รอบพื้นที่แข่งขัน
 
ข้อห้ามในการแข่งขัน 
- ห้ามยกคู่ต่อสู้ฟาดลงกับพื้น
- ห้ามใช้ศีรษะโขก
- ห้ามจู่โจมที่ดวงตา
- ห้ามกัด
- ห้ามดึงผม
- ห้ามแทงหรือจิ้มบริเวณใต้คาง
- ห้ามโจมตีที่กระจับ
- ห้ามใช้นิ้วจู่โจมไปที่ปากของคู่ต่อสู้
- ห้ามใช้ศอกในการโจมตี
- ห้ามโจมตีที่คอหอยรวมทั้งการบีบ ผลัก บิดบริเวณหลอดลมด้วยมือหรือนิ้ว
- ห้ามใช้การข่วน หยิก หรือ บิด
- ห้ามใช้เข่าโจมตีบริเวณใบหน้า
- ห้ามโจมตีที่ศีรษะคู่ต่อสู้ด้วยการเตะหรือเข่าในขณะที่คู่ต่อสู้ นอนอยู่บนพื้น
- ห้ามกระทืบหรือกระโดดทิ้งตัวใส่คู่ต่อสู้ที่นอนอยู่บนพื้น 
- ห้ามโจมตีที่ศีรษะด้านหลัง กระดูกสันหลังและท้ายทอย
- ห้ามดึง หัก หรือบิดนิ้วมือนิ้วเท้า บริเวณข้อเล็กทั้งหมด
- ห้ามออกนอกพื้นที่แข่งขัน
- ห้ามจับหรือดึงเครื่องแต่งกายหรือนวมของคู่ต่อสู้
- ห้ามการต่อสู้ที่ไม่สมศักดิ์ศรี เช่น ไม่พยายามโจมตีคู่ต่อสู้, แกล้งบาดเจ็บ
- ห้ามถ่มน้ำลายรดคู่ต่อสู้
- ห้ามการกระทำที่ไม่มีน้ำใจเป็นนักกีฬา
- ห้ามใช้คำพูดที่ไม่สุภาพในสนามต่อสู้ หรือกระทำการใดๆที่ไม่ให้เกียรติแก่เจ้าหน้าที่
- ห้ามโจมตีคู่ต่อสู้หลังจากระฆังหมดยก, พักยก, ในระหว่างที่กรรมการสั่งหยุด
- ห้ามแสดงออกถึงการไม่ฟังคำสั่งของกรรมการอย่างชัดเจน
- ห้ามพี่เลี้ยงของนักกีฬาแทรกแซงการต่อสู้
 
--------------
กติกาเพิ่มเติม ในรุ่นยุวชนและเยาวชน (อายุไม่เกิน 9 ปี, 12 ปี,15 ปี, 18 ปี ทั้งชายและหญิง)
- สำหรับ Class A, B, C  ในรุ่นยุวชนและเยาวชน
ห้ามชกบริเวณศีรษะทุกกรณี 
ต้องใส่เฮดการ์ด และสนับแข้งแบบบาง
 
--------------
กติกาเพิ่มเติม ในรุ่นประชาชน (อายุ 18 ปี ขึ้นไป ทั้งชายและหญิง)
- สำหรับ Class B และ  Class C ในรุ่นประชาชน
ห้ามชกบริเวณศีรษะทุกกรณี 
ต้องใส่เฮดการ์ด และสนับแข้งแบบบาง
 
- สำหรับClass A ในรุ่นประชาชน
สามารถชกศีรษะได้
ใส่สนับแข้งแบบบาง แต่ไม่ใส่เฮดการ์ด
 
 
 
การยุติ, การชนะ
- เมื่อมีการน็อคเอ้าท์ (KO)
- เมื่อมีการทำผิดกติกาและกรรมการบนเวทีไล่ออกจากการแข่งขัน
- เมื่อคู่ต่อสู้ตบพื้นยอมแพ้ หรือร้องด้วยความเจ็บปวด (Submission)
- เมื่อมีแผลแตกเกิดขึ้น แพทย์สนามสั่งยุติการแข่งขัน
- พี่เลี้ยงส่งสัญญาณยอมแพ้
- นักกีฬาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ยอมสู้ต่อหรือไม่ยอมออกจากมุม
- กรรมการเห็นว่าหากทำการสู้ต่อไปอาจเกิดอันตราย (TKO) 
- ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการผู้ตัดสินชี้ขาดบนเวที
 
 
 
การให้คะแนน, การตัดคะแนน, การไล่ออกจากการแข่งขัน
- ยกละ 10 คะแนน โดยกรรมการ 3 จุด ในแต่ละยก สามารถให้คะแนนได้ 2 แบบคือ ให้10 คะแนนทั้งคู่ หรือให้ 10 คะแนนกับ 9 คะแนน โดย 10 คะแนนสำหรับฝ่ายที่เหนือกว่า ส่วนฝ่ายที่เพลี่ยงพล้ำหรือบอบช้ำกว่าได้ 9 คะแนน
การตัดคะแนนเมื่อทำผิดกติกา ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของกรรมการบนเวทีโดยตัดคะแนนได้ครั้งละ 1 คะแนน
- การไล่ออกจากการสู้เมื่อทำผิดกติกา ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของกรรมการบนเวที
 
 
 
เครื่องแต่งกาย
- ต้องใส่กางเกงขาสั้น (เช่น กางเกง MMA กางเกงมวยไทย กางเกงขาสั้นรัดกล้ามเนื้อ)
- ต้องใส่เสื้อแรชการ์ด หรือเสื้อรัดกล้ามเนื้อ (ไม่อนุญาตให้ถอดเสื้อแข่ง หรือใส่เสื้อยืดทั่วไปที่ไม่กระชับ)
- เครื่องแต่งกายต้องสะอาด สุภาพ และไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นอันตรายต่อคู่ต่อสู้ เช่น ห่วง ซิบ ตะขอ กระดุม ฯลฯ
 
 
อุปกรณ์การต่อสู้และเครื่องป้องกัน
นักกีฬาต้องสวมใส่และเตรียมอุปกรณ์มาเองดังนี้
- ฟันยาง 
- กระจับ
- สนับแข้งแบบบาง
- นวม MMA แบบเปิดปลายนิ้วมือ (ไม่อนุญาตให้ใช้ ถุงมือฟิตเนส นวมเทควันโด นวมคาราเต้โด //ให้ใช้นวม MMA ที่มีมาตรฐานสากล)
 
- ผ้าพันมือ, เทปพันมือ  (ไม่บังคับ)
- เฮดการ์ด (ยกเว้นรุ่นประชาชน Class A ไม่ต้องใส่เฮดการ์ด)
 
 
ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน
- นักกีฬาควรตรวจสอบลำดับคู่ เพื่อประเมินเวลาสวมใส่เครื่องป้องกันและรายงานตัว ณ จุดรอแข่งขัน
- นักกีฬาควรสวมใส่เครื่องป้องกันให้พร้อมและรายงานตัว ณ จุดรอแข่งขันล่วงหน้า 2 คู่
- นักกีฬาควรแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน ทั้งก่อนและหลังการแข่งขัน
- คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้น หากนักกีฬาได้รับการบาดเจ็บ
 
 
กำหนดการ
- แข่งขันวันที่ 9 พ.ย. 2562
- กำหนดหมดเขต รับสมัคร 7 พ.ย. 2562
 
- รายงานตัว ชั่งน้ำหนัก     7:00 - 8:00 น.
- ประชุมชี้แจงกติกา   8:00 - 8:30 น.
- เริ่มทำการแข่งขัน   9:00 น.
 
 
รางวัลการแข่งขัน
- เหรียญทอง แก่นักกีฬาผู้ชนะเลิศ
- เหรียญเงิน แก่นักกีฬารองชนะเลิศ อันดับ 1
- เหรียญทองแดง แก่นักกีฬารองชนะเลิศ อันดับ 2
 
การสมัคร 
- สมัครผ่านระบบเว็บ ที่ลิ้งค์ https://www.thannam.net/mma/views.php?id=1 แล้วกดที่ปุ่ม Register Now
- ค่าใช้จ่าย ค่าสมัครคนละ 500 บาท (ชำระที่หน้างาน)
 
สถานที่แข่งขัน
ศูนย์การค้าเดอะพาลาเดียม เวิลด์ ช้อปปิ้ง
THE PALLADIUM WORLD SHOPPING (Pratunam) กรุงเทพมหานคร
 
 
ติดต่อ สอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม
นวปฎล เย็นฤดี 
โทร 0914652249 (ครูบุก)
 
---------------
---------------
ENGLISH VERSION
---------------
---------------
 
MMA competition regulation
THE 2nd T-VARA TAEKWONDO- MMA CHAMPIONSHIP 2019
Saturday, November 9th 2019
THE PALLADIUM WORLD SHOPPING (Pratunam)
 
Competition category
- Youth male, under 9 years, Class A, B, C
- Youth male, under 12 years, Class A, B, C
- Youth male, under 15 years, Class A, B, C
- Youth male, under 18 years, Class A, B, C
- Adult male, above 18 years, Class A, B, C
 
- Youth female, under 9 years, Class A, B, C
- Youth female, under 12 years, Class A, B, C
- Youth female, under 15 years, Class A, B, C
- Youth female, under 18 years, Class A, B, C
- Adult female, above 18 years, Class A, B, C
 
Competition method.
- Elimination tournament
- No competition at Bronze medal.
- If too many candidates. Competition committee reserves the right to modify the rules of the competition and to the consistency between the number of entries to the competition period.
- If too few candidates. Competition committee reserves the right to combine competition classes in each weight division
 
Athlete and team.
- An athlete can choose to compete only 1 Competition class and only 1 weight division.
- A team can sent more than 1 athlete to compete the same class/division, and they will be separated in competition flow chart.
- A team can take care athlete in the arena not more than two people.
 
 
Qualification of candidate
- Must be a member of a team, and allowed to compete by Team's Instructor/Coach/Manager.
- Healthy, Mentally normal, Non-infectious
- Accept and comply with the regulations of the competition. With a spirit.
- Skilled and Experinced in Martial art as following class guide
 Class A: more than 2 years training experienced and more than 2 MMA fight records.
 Class B: Trained in other martial art, but under 2 years MMA training experienced or under 2 MMA fight records.
 Class C: No any martial competition record and less than 1 year experienced.
 
- Competition committee has the right to refuse the application. In case either submit the application found incomplete or incorrect.
 
 
Competition Rules 
Weight division (Male)
Youth male, under 9 years, Class A, B, C
- Flyweight under 19 kg.
- Bantamweight under 22 kg.
- Featherweight under 25 kg.
- Lightweight under 28 kg.
- Welterweight under 32 kg.
- Middleweight under 37 kg.
- Light Heavyweight under 42 kg.
- Heavyweight above 42 Kg.
 
Youth male, under 12 years, Class A, B, C
- Flyweight under 28 kg.
- Bantamweight under 32 kg.
- Featherweight under 36 kg.
- Lightweight under 40 kg.
- Welterweight under 45 kg.
- Middleweight under 50 kg.
- Light Heavyweight under 55 kg.
- Heavyweight above 55 Kg.
 
Youth male, under 15 years, Class A, B, C
- Flyweight under 40 kg.
- Bantamweight under 45 kg.
- Featherweight under 50 kg.
- Lightweight under 55 kg.
- Welterweight under 60 kg.
- Middleweight under 66 kg.
- Light Heavyweight under 73 kg.
- Heavyweight above 73 Kg.
 
Youth male, under 18 years, Class A, B, C
- Flyweight under 45 kg.
- Bantamweight under 50 kg.
- Featherweight under 55 kg.
- Lightweight under 60 kg.
- Welterweight under 66 kg.
- Middleweight under 73 kg.
- Light Heavyweight under 81 kg.
- Heavyweight above 81 Kg.
 
Adult male, above 18 years, Class A, B, C
- Strawweight under 52 kg.
- Flyweight under 56 kg.
- Bantamweight under 60 kg.
- Featherweight under 65 kg.
- Lightweight under 70 kg.
- Welterweight under 77 kg.
- Middleweight under 84 kg.
- Light Heavyweight under 93 kg.
- Heavyweight above 93 Kg.
 
Weight division (female)
Youth female, under 9 years, Class A, B, C
- Flyweight under 19 kg.
- Bantamweight under 22 kg.
- Featherweight under 25 kg.
- Lightweight under 28 kg.
- Welterweight under 32 kg.
- Middleweight under 37 kg.
- Light Heavyweight under 42 kg.
- Heavyweight above 42 Kg.
 
Youth female, under 12 years, Class A, B, C
- Flyweight under 28 kg.
- Bantamweight under 32 kg.
- Featherweight under 36 kg.
- Lightweight under 40 kg.
- Welterweight under 45 kg.
- Middleweight under 50 kg.
- Light Heavyweight under 55 kg.
- Heavyweight above 55 Kg.
 
Youth female, under 15 years, Class A, B, C
- Atomweight under 36 kg.
- Strawweight under 40 kg.
- Flyweight under 48 kg.
- Bantamweight under 52 kg.
- Featherweight under 57 kg.
- Lightweight above 57 Kg.
 
Youth female, under 18 years, Class A, B, C
- Atomweight under 44 kg.
- Strawweight under 48 kg.
- Flyweight under 52 kg.
- Bantamweight under 57 kg.
- Featherweight under 63 kg.
- Lightweight above 63 Kg.
 
Adult female, above 18 years, Class A, B, C
- Atomweight under 45 kg.
- Strawweight under 48 kg.
- Flyweight under 52 kg.
- Bantamweight under 56 kg.
- Featherweight under 60 kg.
- Lightweight under 65 kg.
- Welterweight under 70 kg.
 
 
Round
Total 3 Rounds
Fight 2 minutes each round
Rest 1 minute between rounds
 
Arena
- Competition area 8x8 sqm
- EVA Foam mat, No cage
- 2 m safe zone
 
 
Prohibition of competition
- Slam/High impact throw & take down
- Head butt
- Eye gouging of any kind
- Biting at an opponent
- Hair pulling
- Poking in the neck 
- Groin attacks of any kind
- Intentionally placing a finger in any opponent's orifice
- Elbow strikes 
- Strikes to, or grabs of the trachea
- Clawing, pinching, twisting the flesh
- Kneeing to the head
- Kicking or kneeing at the head of a grounded fighter
- Stomping of a grounded fighter 
- Strikes to the spine or back of the head
- Small joint manipulation
- Going outside the competition area
- Pull the opponent’s attire or fighting gears
- Timidity (avoiding contact, or consistent dropping of mouthpiece, or faking an injury)
- Spitting at an opponent
- Any unsportsmanlike conduct 
- The use of abusive language in fighting area or any un-respected manner to staff
- Attacking an opponent on or during the break 
- Flagrant disregard of the referee's instructions
- Interference from mentor/coach
 
--------------
Additional rules for youth (under 9, 12, 15, 18 years both male and female)
- For youth Class A, B, C 
Punch to the head/face is not allowed.
Must wear head gear and competitive shin guard.
 
--------------
Additional rules for adult (above 18 years both male and female)
- For Adult Class B and Class C
Punch to the head/face is not allowed.
Must wear head gear and competitive shin guard.
 
- For Adult Class A
Punch to the head/face is allowed.
Must wear competitive shin guard, No head gear.
 
 
Types of fight termination
- Knockout by failure to rise
- Intentionally committed foul and dismissed by referee
- Submission by tap out / verbal tap out
- Physician stops fight when an injury is severe enough to terminate the fight
- The corner throws in the towel
- Forfeit: when a fighter fails to begin competition or prematurely ends the fight for reasons other than injury or by indicating a tap out
- Technical knock out (TKO) by: referee stop fight when an injury is severe enough to terminate a fight
- Judged by referee to stop a fight
 
 
Scoring
- Total of 3 committees: full score of 10 points per round; 10 points given to the superior fighter and 9 points to the inferior one, The result of an Extra round is up to referee's decision
- One point deduction each when committed foul, judged by referee
- Terminate fight when committed foul, dismissed by referee
 
Attires
- Must wear shorts (Such as MMA shorts, Muay Thai Shorts, Compression shorts)
- Must wear rash guard (Not allowed to take off the shirt Or wearing normal t-shirts that are not fitting)
- Attire must by polite and permitted by referee and no part is harmful to the opponent
 
 
Fighting gears
Athletes must wear and prepare their own equipment as follows
- Mouth guard
- Groin protector
- Competitive shin pad
- MMA gloves
 
- Tap, hand wrap (optional)
- Head gear (Except Adult Class A)
 
Competitive practices
- Athletes should check their match order and always check the current match order.
- Athletes should wear fight gears and stand by at the arena entrance at least 2 matches in advance.
- Athletes should show respect for each other. Both before and after the competition.
- Competition committee will not be responsible for any expenses. If athletes get injured.
 
 
Schedule
- Competition date Nov 9, 2019
- Registration due date Nov 7, 2019
 
- Weigh in   7:00 - 8:00 am.
- Rules conference  8:00 - 8:30 am.
- Competition start  9:00 am.
 
 
Awards
- Gold medal for Tournament winner
- Silver medal for 2nd place 
- Bronze medal for 3rd place 
 
Registration
  and inbox for MMA fighter registrarion
- Registration cost 500 Baht
 
Competition Arena
THE PALLADIUM WORLD SHOPPING (Pratunam) Bangkok, Thailand
5th Floor, Zone A
 
Contact/More info
Tel 0914652249 (Buke)

Comments