TEAM : ชมรมยูยิตสู จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ชมรมยูยิตสู จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

LOGIN

Player Class  
Male : 0 Female : 0 A : 4 B : 0 C : 0 D : 0   ?

All 4 FULL NAME CATEGORY WEIGHT CALSS  
2169 เด็กหญิงธัญชนก แนวเถื่อน ( ชมรมยูยิตสู จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) FEMALE 12-13 YEAR รุ่น F รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 44 กก.
ผ่าน
A
ทอง
2163 เด็กชายฟาริด ตะกรุดนาค ( ชมรมยูยิตสู จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) MALE 12-13 YEAR รุ่น C รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 38 กก.
ผ่าน
A
ทอง
2165 นาย พงศ์สรรค์ วงศ์อภัย ( ชมรมยูยิตสู จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) MALE 16-17 YEAR รุ่น E รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 66 กก.
ผ่าน
A
ทองแดง
2168 เด็กชายปุณณพัฒน์ ส่งสิงห์ ( ชมรมยูยิตสู จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) MALE 12-13 YEAR รุ่น E รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 46 กก.
ผ่าน
A
ทอง