CLASS A
Toh Qian Yuen

รุ่น A | รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45 กก.
กัลยาณมิตรยูยิตสู      ณีรนุช แหวนเพ็ชร
ชมรมยูยิตสู ลำพูน      มทินา ปัญญาคำ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ      นาวสาว ธัญญารัตน์ สามสี
STJ CHIANGMAI      รัญชนา บุญเรือง
Fortitude BJJ      Toh Qian Yuen
ลำทับประชานุเคราะห์      น.ส.หทัยรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง
MNK.ขอนแก่น      นางสาวปนัดดา บางวิเศษ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์      นางสาวรัชดากรณ์ นามงาม
ชมรมยูยิสสู จังหวัดภูเก็ต      นางสาว กัณฐิกา มีชัย
Air Force      น.ส.สิริกัลยา ปานศรีแก้ว
Fortitude BJJ      Pechrada Kokfai
KTJ UBON      รัชนีกร ทองจันทร์