การแข่งขันกีฬายูยิตสูมือใหม่ 2565

แก้ไขแมทการแข่งขันที่นี่ครับ
   

Competition venue ณ มหาวิทยาลัยรังสิต | ปทุมธาน
DATE 9 / 7 / 2565
Application deadline 2022-07-05
Contact Address
Docment
(Views 669 )
DOWNLOAD
Open 5697

Update : 23/06/2022.  คุณสมบัติเปลี่ยนเป็นสายขาวทั้ง2คลาส - ข้อ1

Update : 10/06/2022.   Class B ข้อ 3
Update : 04/06/2022.   Class B

 

คุณสมบัติของนักกีฬา

                 1.1 คุณสมบัติ นักกีฬามือใหม่ยูยิตสูสู

คลาส A

1.สายขาวปลายเหลืองขึ้นไป สายขาวขึ้นไป

2.ไม่เคยแข่งขันกีฬายูยิตสูมาก่อน

3.ไม่เคยแข่งขันกีฬาต่อสู้ชนิดอื่นในรายการชิงแชมป์ประเทศไทย กีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬาแห่งชาติ หรือ
ไม่เคยชก MMA อาชีพ หรือเป็นนักกีฬายูโดไม่เกินสายน้ำตาล / นักกีฬายูยิตสู (Bjj) ไม่เกินสายฟ้า

 

คลาส B

1. สายเหลืองขึ้นไป.   สายขาวขึ้นไป

2. เคยแข่งขีนกีฬายูยิตสูไม่เกิน 3 ครั้ง

3. ไม่เคยได้เหรียญ ชิงแชมป์ประเทศไทย หรือเข้าร่วม การแข่งขันกีฬาแห่งชาติเยาวชนแห่งชาติ  กีฬาแห่งชาติ หรือ
ไม่เคยชก MMA อาชีพแล้วได้รับเหรียญรางวัลมาก่อนหรือเป็นนักกีฬายูโดไม่เกินสายน้ำตาล / นักกีฬายูยิตสู (Bjj)
ไม่เกินสายฟ้า

Comments