JU-JITSTERMINAL 21 KORAT

แก้ไขแมทการแข่งขันที่นี่ครับ
   

Competition venue ห้างเทอร์มินอล 21 โคราช | นครศรีธรรมราช
DATE 26 / 8 / 2560
Application deadline 2017-08-24
Contact Address
Docment
(Views 505 )
DOWNLOAD
Open 1959

ระเบียบการแข่งขัน JU-JITSTERMINAL 21 KORAT

ระหว่างวันที่ 26สิงหาคม 2560

ห้างเทอร์มินอล 21 โคราช

1.คุณสมบัติของนักกีฬา

          1.1 ต้องเป็นนักกีฬาสังกัดที่อยู่ในสังกัด หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา สโมสร ชมรม  ศูนย์เยาวชน บริษัท ห้างร้าน สมาคมกีฬาจังหวัด เพียงสังกัดเดียวเท่านั้น

1.2อายุของนักกีฬา

                        1.2.1 ยุวชนอายุไม่เกิน 7 ปีไม่เกิดก่อนปีพ.ศ.2553

1.2.2ยุวชนอายุไม่เกิน 8-9 ปี (เกิดปีพ.ศ 2551-2552 )

                        1.2.3 ยุวชนอายุไม่เกิน 10-11 ปี (เกิดปีพ.ศ 2549-2550 )

                        1.2.4 ยุวชนอายุไม่เกิน 12-13-14 ปี (เกิดปีพ.ศ.2546-2547-2548 )

                        1.2.5เยาวชนอายุไม่เกิน 15 -16 -17 ปี (เกิดปีพ.ศ.2543-2544-2545)

                        1.2.6 เยาวชนอายุไม่เกิน 18-19-20 ปี (เกิดปีพ.ศ.2540-2541-2542)

                        1.2.7 ประชาชนตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป (ต้องเกิดตั้งแต่ 2539 )

1.2.7Master 35 ปีขึ้นไป

           

1.4 นักกีฬา

            1.4.1 นักกีฬาทำการแข่งขันประเภทต่อสู้ Fighting /Newazaจะสามารถเข้าแข่งขันได้เพียงระดับรุ่นอายุและรุ่นน้ำหนักเดียวเท่านั้น

                        1.4.2 นักกีฬาหนึ่งคนเข้าการแข่งขันได้ทุกประเภท Fighting /Newazaตามรุ่นอายุที่กำหนด

1.4.3.นักกีฬาที่แข่งในประเภทมือใหม่ ต้องไม่เคยแข่งขันใน กีฬาแห่งชาติ กีฬา เยาวชนแห่งชาติ ไม่เคยได้เหรียญกีฬาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย และเคยแข่งขันยูยิตสูไม่เกิน 3 ครั้ง

2.สถานที่แข่งขัน

TERMINAL 21 KORAT

Comments