JUJITSU WINTER CHAMPIONSHIP CHIANG MAI THAILAND 2020

แก้ไขแมทการแข่งขันที่นี่ครับ
   

Competition venue ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ | เชียงใหม
DATE 11 / 12 / 2563
Application deadline 12/9/2563
Contact Address
Contact อ.เปรม วาทบัณฑิตกุล เบอร์โทรศัพท์ 093-139-9988
Docment
(Views 192 )
DOWNLOAD
Open 2005

ประเภท   FIGHTING SYSTEM

ประเภท  NEWAZA

ประเภท  NO GI

ประเภท  CONTACT 

 

1.1 ต้องเป็นนักกีฬาสังกัดที่อยู่ในสังกัด หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา สโมสร ชมรม ศูนย์ เยาวชน บริษัท ห้างร้าน สมาคมกีฬาจังหวัด เพียงสังกัดเดียวเท่านั้น 

         1.2 อายุของนักกีฬา

         1.2.1 ยุวชนอายุไม่เกิน 7 ปี (เกิดปี .. 2556 – 2563)

1.2.2 ยุวชนอายุไม่เกิน 8 - 9 ปี (เกิดปี .. 2554 - 2555)

1.2.3 ยุวชนอายุไม่เกิน 10 - 11 ปี (เกิดปี .. 2552 - 2553)

1.2.4 ยุวชนอายุไม่เกิน 12 - 13 ปี (เกิดระหว่าง ..2550-2551)

1.2.5 เยาวชนอายุไม่เกิน 14 -15 ปี (เกิดระหว่าง ..2548-2549)         

1.2.6 เยาวชนอายุไม่เกิน 16 -17 ปี (เกิดระหว่าง ..2544-2545)

1.2.7 ประเภท CONTACT อายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป (เกิดไม่เกิน .. 2546)

   *หมายเหตุ รุ่นอายุให้นับตามปี .. เกิด เท่านั้น

 

 

การชำระค่าสมัคร

บัญชีชื่อชมรมกีฬามวยปล้ำ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่

ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนเมืองสมุทร เลขที่ 561-0-24562-2

หรือ ติดต่อ .เปรม วาทบัณฑิตกุล เบอร์โทรศัพท์ 093-139-9988

Comments