ชื่อ-นามสกุล ประเภท   Class  
ด.ช. ธเนศวร สีสว่าง ( TKD K-MaSTeR United) ประเภท ยุวชน ชาย 7-8 รุ่น G 34 กก. ขึ้นไป
C
เงิน
ด.ช. ศุกลวัฒน์ สุขสว่าง ( TKD K-aSTeR United) ประเภท ยุวชน ชาย 7-8 รุ่น C 21-24 กก.
B
เงิน
ด.ช. ฆีตภัทร อาษาศรี ( TKD K-MaSTeR United) ประเภท ยุวชน ชาย 6 รุ่น B 16-18 กก.
C
ทอง