TEAM : NONG KI TAEKWONDO TEM

NONG KI TAEKWONDO TEM

เข้าสู่ระบบลงชื่อนักกีฬา PRINT

Player Class  
Male : 3 Female : 2 A : 0 B : 1 C : 4 D : 0  

All 5 ชื่อ-นามสกุล ประเภท   Class  
73793 ด.ช. จูเซฟเป้ วันชัย คัททาเนโอ ( NONG KI TAEKWONDO TEM) ประเภท ยุวชน ชาย 6 รุ่น B น้ำหนักเกิน 18 - 20กก.
C
ทอง print
73794 ด.ช. ณัฐดนัย ศรีนอก ( NONG KI TAEKWONDO TEM) ประเภท ยุวชน ชาย 7-8 รุ่น E น้ำหนักเกิน 30 กก.ขึ้นไป
C
ทอง print
73795 ด.ญ. กัญญาพัชร พานิชกุล ( NONG KI TAEKWONDO TEM) ประเภท ยุวชน ชาย 9-10 รุ่น D น้ำหนักเกิน 28 - 31กก.
C
ทอง print
73796 ด.ญ. ธัญพิมล เพียดจันทร์ ( NONG KI TAEKWONDO TEM) ประเภท ยุวชน หญิง 13-14 รุ่น E น้ำหนักเกิน 41 - 45 กก.
C
ทองแดง print
74045 ด.ญ.พิชญภัค นนธิจันทร์ ( NONG KI TAEKWONDO TEM) ประเภท ยุวชน หญิง 11-12 รุ่น E น้ำหนักเกิน 35 - 38กก.
B
ทอง print