ด.ช. โมไนย พงศ์พิทักษ์ดำรง
SILVER
ประเภท พิเศษ ชาย 3-4 รุ่น C น้ำหนักเกิน 16 -18กก. KYORUGI
SRN KORAT