ด.ช. พัชร เวทยะวานิช
SILVER
ประเภท ยุวชน ชาย 9-10 รุ่น D น้ำหนักเกิน 28 - 31 กก. KYORUGI
SRN KORAT