ด.ญ. สโรสินี​ ติดมา
GOLD
ประเภท ยุวชน หญิง 9-10 รุ่น E น้ำหนักเกิน 31 - 34 กก. KYORUGI
SRN KORAT