ด.ญ. สิริกร พันธ์สระน้อย
GOLD
ประเภท ยุวชน หญิง 6 รุ่น B น้ำหนักเกิน 16 - 18 กก. KYORUGI
SRN KORAT