ด.ช. ศุภณัฐ ติดมา
SILVER
ประเภท ยุวชน ชาย 7-8 รุ่น C น้ำหนักเกิน 21 - 24 กก. KYORUGI
SRN KORAT