ด.ช. มินกุก ลี
SILVER
ประเภท ยุวชน ชาย 7-8 รุ่น A น้ำหนักไม่เกิน 18 กก. KYORUGI
SRN KORAT